Seadusemuudatused 2017

Töötaja transpordikulude vabastamine erisoodustusmaksust

Töölepingu alusel töötava töötaja transpordikulud elu- ja töökoha vahel vabastatakse erisoodustusmaksust, kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 km kaugusel töökohast või kui tööandja korraldab töötajatele transporti bussi või vähemalt kahekohalise sõidukiga.

Töötaja majutuskulude vabastamine erisoodustusmaksust

Töölepingu alusel töötava töötaja majutuskuludelt, kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 km kaugusel töökohast ja töötaja omandis ei ole töökohale lähemal asuvat eluasemena kasutatavat kinnisvara. Maksuvabalt saab majuta nendele tingimustele vastavat töötajat Tallinnas ja Tartus 200 EUR ulatuses ühes kalendrikuus ning mujal Eestis 100 EUR ulatuses ühes kalendrikuus.

Puudega töötaja abivahendid osaliselt maksuvabaks

Erisoodustuseks ei loeta puudega töötajale abivahendite andmiseks tehtud kulutusi 50% ulatuses talle selle aasta jooksul makstud sotsiaalmaksuga maksutud summast.

Alaealiste palkamine lihtsustub

Kuni 30.06.2017 tuli tööandjal alaealist (7-14 aastast) töötajate palgates esitada eraldi dokumentatsioon tööinspektorile taodeldes viimase kirjalikku luba, siis alates 01.07.2017 peab tööandja vähemalt 10 tööpäeva enne töötamise algust registreerima töötamise Töötamise Registris. Registrisse tuleb kanda ka alaealise seadusliku esindaja nõusolek, töötingimused ja info selle kohta, kas laps on koolikohustuslik või mitte.

Osalusoptsioonid muutuvad maksuvabaks

Edaspidi, kui töötaja realiseerib osalusoptsiooni ehk omandab äriühingu osa enne, kui optsiooni andmisest on möödunud 3 aastat, ei pea tööandja realiseerimisest saadud tulult erisoodustusmaksu maksma.

Kui realiseerimine toimub varem, näiteks 2 aasta möödudes, on 1/3 maksustatav ning 2/3 maksuvaba.

Erisoodustusmaksu ei pea maksma ka optsiooni realiseerimisel kogu äriühingu müügi või töötaja töövõimetuse või surma korral. Kui optsioonileping ei ole allkirjastatud digitaalselt või kinnitatud notariaalselt, siis peab tööandja esitama Maksu- ja Tolliametile lepingu koopia, et optsiooni andmise kuupäev oleks jälgitav. Maksu- ja Tolliameti teavitamiseks on aega 5 tööpäeva.

Osalusoptsioonid muutuvad maksuvabaks

Klienditeenindus kohtumajade juures asuvates registri- ja kinnistusosakondades lõpetakse alates 01.07.2017. Edaspidi saab registrite ja toimikute andmetega tutvuda notaribüroos või internetis e-teenuse kaudu.