Seadusemuudatused alates

Miinimumpalk

Alates 01.01.2020 tõuseb miinimumpalk 584 EUR-ni kuus (2019. aastal oli 540 EUR). Miinimum tunnihind on 3.48 EUR brutos.

Sotsiaalmaksu miinimum

Sotsiaalmaksu miinimum on 2020 aastal 178.20 EUR. See on summa, mida töölepingulise töötaja puhul tuleb igakuiselt tasuda ning teiste lepingute puhul on see minimaalne summa, mida tasuda, et töötajal oleks kehtiv Haigekassa.

Palgamaksud

2020. aastal töötasude maksudes muudatusi ei ole. Kinnipeetavad maksud on endiselt 1.6% töötaja töötuskindlustusmakse (v.a. juhatuseliikme lepingu puhul), 2% kogumispension (kui on liitutud) ning 20% tulumaks. Lisaks peab töötaja tasuma 33% sotsiaalmaksu ning 0.8% ettevõtte töötuskindlustusmakset (v.a. juhatuseliikme lepingu puhul)

Sünnitus- või koondamishüvitise poolitamine

Tulenevalt tulumaksuseaduse muudatusest on võimalik neljandas kvartalis sünnitus- või koondamishüvitise saanutele lükata osa oma hüvitisest maksustamise mõttes järgmisesse aastasse, et kasutada oma maksuvaba tulu senisel tasemel. Hüvitise osalise ülekandmisega järgmisse aastasse saavutatakse maksustamisel olukord, kui sünnitushüvitist või koondamishüvitist saaks iga kuu, teatas riigikogu pressiteenistus.

Võta meiega ühendust

Meeskond