Seadusemuudatused 2025

Maksuvaba tulu määr

Alates 01.01.2025 on residendist füüsilise isiku tulumaksuvaba miinimum 700 eurot ühes kalendri kuus (kokku aastas seega 8400 eurot). Maksuvaba tulu ei kohaldu kolmanda riigi residendile.

Tulumaksmäär tõuseb

Alates 01.01.2025 tõuseb tulumaksumäär, see saab olema 22% (kuni 31.12.2024 20%).

Juriidilise isiku tulumaksumäär tõuseb

Alates 01.01.2025 tõuseb juriidilise isiku tulumaksumäär, uus määr on 22/78 (kuni 31.12.2024 on 20/80).

Näiteks, kui netodividendidena makstakse eraisikust omaniku pangakontole 1000 eurot (tavamääraga) kuni 31.12.2024, siis on maksukulu kokku 250 eurot. Alates 01.01.2025 väljamaksetest on see juba 282.05 eurot (maksukohustus suureneb 12.82%).

Dividendide madalam maksumäär kaob

Kaob ära dividendide madalam maksumäär 14/86 ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt kinnipidamisele kuuluv tulumaks 7%. Seega, 2025. aastast maksustatakse dividende üksnes maksumääraga 22/78.

Madalad käibemaksumäärad muutuvad

Alates 01.01.2025 muutuvad järgmised käibemaksumäärad:

  • Majutust ja majutust koos hommikusöögiga maksustatakse käibemaksumääraga 13%, seni 9%;
  • Ajakirjandusväljaannete käibemaksumäär saab olema 9%, seni 5%.

Kogumispensioni määra muutmise võimalus

Alates 01.01.2024 tekib võimalus II samaga liitunud isikutel tõsta oma kogumispensioni makse määra 2% pealt 4% või 6% peale. Muutmiseks tuleb pensioniregistri pidajale või kontohaldurile esitada vastav avaldus 01.01.2024-30.11.2024 perioodi sees. Uus määr hakkab kehtima alates 01.01.2025. Kui töötajal on mitu tööandjat, kehtib uus määr kõigi tööandjate juures. Riigi panus, 4%, ei muutu.